Gulinshuset Sisjön
Populär fastighet med många kända hyresgäster i hjärtat Sisjön.

Modern fastighet innehållande bank-, butik- och kontorslokaler. Ligger i direkt anslutning till Sisjöns kommande nya avfart.

Centralt i Sisjön med bästa skyltläge och goda parkeringsmöjligheter.

Taljegårdsgatan, Åbro, Mölndal
Idealiska kommunikationsmöjligheter i ett av Storgöteborgs populäraste industriområden.

Taljegårdsgatan 12, Åbro, Mölndal. GulinsFastigheter
Fastigheten innehåller moderna lager- och logistiklokaler och är belägen i Åbro, Mölndal.

Järntorget GulinsFastigheter
Anrik fastighet som nu står inför en total förvandling i Göteborgs mest spännande område.