Järntorgsgatan 2-6/Brogatan 1-2, Järntorget Göteborg

Fastigheten, som uppfördes under 1800-talet, var den första fastigheten Gulins förvärvade i början av 1900-talet. Idag ägs fastigheten tillsammans med Ernströmsgruppen och innehåller butiker, kontor och restaurang. Detaljplanearbete pågår nu med målsättningen att ersätta den befintliga byggnaden med en ny innehållande toppmoderna bostäder och kommersiella lokaler i Göteborgs mest spännande område.


Fakta