Korridoren Ekonomivägen 4

Vi genomför en uppfräschning av korridoren och allmänna ytor på plan 3. Väggarna målas om, kontorsdörrarna skall lackeras om, golven skall poleras och förses med ny topcoat och belysningen skall bytas.
I samband med byte av belysningsarmaturer så kommer belysningen att förses med rörelsedetektorer och  LED ljuskällor. Detta kommer att skapa lägre energikostnader som kommer er hyresgäster till del.