Med över hundra års erfarenhet av att sätta kunden i fokus

År 1911 hade Sven Petter Gulin inte en tanke på att göra kortsiktiga affärer. Hans nystartade herrekiperingsaffär i kvarteren kring Järntorget skulle växa i den takt den mådde bra av. Företaget expanderade successivt till att bli en landsomfattande affärskedja inom dam- och herrkonfektion. För att möjliggöra expansionen förvärvades kommersiella fastigheter som gav upphov till ett stadigt växande fastighetsbestånd. 1988 strök vi kläderna, sålde konfektionsrörelsen till ICA och lade allt fokus på fastigheterna. Fortfarande med samma professionella affärsmässighet och långsiktiga kundfokus. Att långsiktigt förvalta och förädla våra fastigheter och skapa lönsamhet tillsammans med kunden har blivit vårt kännetecken.

Idag är vårt fastighetsbestånd koncentrerat till Göteborg. Inom de närmaste åren kommer vi bland annat att spela en aktiv roll i arbetet med att förvandla kvarteren kring Järntorget till en levande blandstad, där verksamheter och boende kan förenas. För vår del handlar det om att tillsammans med vår partner Ernströmgruppen skapa en attraktiv stadsmiljö med grund i en arkitektoniskt spännande byggnad innehållande kontor, butiker och bostäder i kvarteret Röda Bryggan, som omgärdas av Järntorgsgatan/Pusterviksgatan/Brogatan.

Vi har klätt göteborgarna i senaste nytt sedan 1911. Då handlade det om skräddarsydda kläder. Idag handlar det om måttanpassade lokaler.

Läs mer om vår bakgrund