Vår bakgrund 1

Året är 1911. I Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning kan vi onsdagen den 1 mars läsa att en ny Klädes- & Skrädderiaffär i förening med Konfektion & Herrekipering har öppnat på Hvitfeldtsplatsen 1B i Göteborg.