Vår bakgrund 12

Premiärerbjudanden, öppningstal och levande musik var Gulins melodi vid hart när varje nyetablering. Under åren 1954 till 1969 öppnades totalt 25 nya affärer från Malmö i söder till Uppsala i norr.