Vår bakgrund 3

I 1910-talets Göteborg vågade sig ingen man utanför dörren utan slips och huvudbonad. Affären vid hörnet Stora Badhusgatan/Hvitfeldtsplatsen blev snabbt en succé trots brinnande världskrig.