Vår bakgrund 8

Egen tjänstecykel lockade mången ung man i 1930-talets Göteborg. Flera av dem som nappade på denna annons från 1938 lyckades väl och blev duktiga medarbetare eller så småningom egna företagare.