Vår bakgrund 9

En vit jul var ingen självklarhet i 1950-talets Göteborg heller. Östra Hamngatan 33, där Duka HOME idag ligger, var bara en av fastigheterna som kom att bära Gulins namn i takt med att verksamheten växte.