Konsten att hyra ut en banklokal som inte finns

”Vi har stora krav på våra lokaler och visste exakt hur vi ville att de skulle se ut. Vi behöver bra luftkonditionering, valv och mycket avancerad säkerhetsutrustning. Miljön ska vara sober, men inte överdådig. Själva inredningen har vi ordnat själva, men allt som har med huset att göra är Gulins förtjänst.

När vi flyttade in i lokalerna i januari 2002 var vi fyra anställda. Idag är vi 20 stycken, vilket kan ses som ett mått på hur lyckad satsningen var. Vi förtätar kontorsytan kontinuerligt så att alla nyanställda ska få plats. Gulins medverkar i processen och bistår med värdefull kompetens, ritar och bygger. De är väldigt bra att ha att göra affärer med, hjälper alltid till och ser nya möjligheter. Är det något de är bra på så är det att skapa en lösning utifrån något som inte finns. Vi är mycket nöjda”.

Richard Lorentz, Bohusbanken

bohusbanken_liggande


Fakta