Vi får aldrig oväntat besök

”Vi fick tips av Lennart Olausson, VD på Business Region Göteborg, att kontakta GulinsFastigheter. Jag ringde GulinsFastigheter och fick till stånd ett första möte där vi kom överens om en principlösning för en befintlig fastighet som kunde byggas om. Vi handlade upp en totalentreprenad via Gulins, vilket visade sig mycket bra för helhetslösningen. Gulins klarade tidspressen – projektering, byggnation och driftsättning på ett halvår. Det är imponerande för att inte vara en standardlösning.

Lokalen är idag att betrakta som en ny fastighet. Bara ytterväggarna är de ursprungliga. Det är en ljus, trivsam och luftig arbetsmiljö som också uppskattas av kunderna. Jag är väldigt nöjd med GulinsFastigheter och hur de hanterade projektet. De har en affärsmässig syn, lyssnar på önskemål, samtidigt som de är tydliga med vem som ansvarar för vad. Projektet avlöpte perfekt med en professionell handläggning.”

Thomas Kristoffersson, Länsförsäkringar

lansforsakringar_liggande


Fakta