Dubbelt så stor, tack!

”Vi fick nys om den lediga lokalen i Gulinshuset via en mäklare. Läget passade, timingen stämde och de rätta förutsättningarna fanns. Nu gällde det bara att konvertera det gamla hänglagret för den konceptuella resa vi ville göra inom en mycket snäv tidsplan. Arbetet satte igång.

Idag har vi fått en stor, funktionell lokal med bra luft, ljus och rymd, helt designad efter vårt nya koncept. Att vi under resans gång kom på att vi ville dubbla lokalytan mötte aldrig något hinder. Vi är jättenöjda med hur projektet fortlöpte, över resultatet och butiken säljer därtill bra. När det gäller GulinsFastigheter har jag bara positiva erfarenheter. Eftersom de själva kommer från detaljhandeln har de bra förståelse för vår verksamhet. Vi har en god stämning, kul tillsammans och en jättebra dialog. De är professionella, långsiktiga, vill hela tiden förbättra och förädla. Det gynnar oss båda.”

Ulf Eklöf, Stadium

stadium_liggande


Fakta